Sahabat

Kata Berhikmah , Teladan Terserlah

“Semua orang dari engkau sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya.Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang isteri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya.Seorang khadam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya.”
(Muttafaq ‘alaih)

Thursday, 21 April 2011

Warkah dari Pengembala

            Assalamualaikum buat pengembala-pengembala dunia. Menganggap diri ini sebagai pengembala kerana diri ini amat menggangumi ciptaan Allah SWT yang amat elok dipandangan serta sifatnya yang telah diutuskan ke dunia dengan kemaslahatan tersendiri dan punya peranan teragung kepada dunia kerana kerana setiap manusia itu adalah pengembala yang mengembara di atas dunia yang fana ini. Pengembala itu mempunyai cukup sifatnya sebagaimana Adam yang diciptakan Allah dari unsur berlainan berbanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya dan itulah sebaik-baik ciptaannya..

Firman Allah
"Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggam-Nya dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah. Diantara mereka ada yang merah, putih, hitam dan perpaduan antara warna-warni tersebut, ada yang lembut dan ada yang kasar (keras), ada yang jahat dan ada juga yang baik, atau diantara keduanya."(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at Tirmidzi. At Tirmidzi )
                                                               
             Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku atau berlainan bangsa supaya manusia itu hidup mengenal antara satu sama lain. Setiap suku bangsa itu ada budaya,adat dan tidak ada jurang antara mereka untuk tidak bergaul sesama mereka sebagaimana pengembala mengembala di kawasan pengembala yang lainnya dan tidak adanya sengketa sesama mereka kecuali hati mereka dikuasai sifat amarah dan prejudis sesama manusia .Manusai itu sebaik-baik penciptaan dan Allah telah menyatakan tentang penciptaan manusia di dalam Al-Quran..

Sesungguhnya telah disempurnakan penciptaan salah seorang dari kalian dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk sperma, kemudian dia menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat, kemudian ditiupkan ruh kepadanya, lalu malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis empat perkara; untuk menulis rizkinya, ajalnya dan amalannya dan nasibnya (setelah mati) apakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. (HR Bukhari dan Muslim)
          
          Allah menciptakan manusia itu dengan akal,nafsu dan hati supaya manusia itu mampu mengenal segala apa yang Allah kurniakan kepada mereka . Baik buruknya semuanya dari Allah. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak ada kegunaannya namun manusia yang dikurniakan Allah dengan akal serta panduannya perlu menilai baik buruknya. Maka yang demikian itulah Allah telah menciptakan syurga dan neraka kepada makhluknya sebagai peringatan dan pergantungan kepadanya..

Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya satu hasta, lalu dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia memasukinya. Dan salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya sehasta, lalu dia didahului oleh
catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga hingga dia memasukinya. (HR Bukhari dan Muslim. Shahih dikeluarkan oleh Al Bukhari)
 Firman Allah SWT :
“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu (berhala). Neraka itu dijaga dan dikawal oleh Malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya), mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka dan mereka pula melakukan segala yang diperintahkan.” (At-Tahrim : 6)


              Telah diciptakan oleh Allah SWT dalam setiap diri pengembala(manusia) itu dengan ciri-ciri kepimpinan yang menjadi pengembala di atas dunia ini seumpama khalifah kepada pengembala-pengembala lainnya dan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Allah menganugerahi diri kalian dengan sifat-sifat yang tidak ada pada makhluk-makhluk ciptaanya yang lain. Wahai manusia! kenalilah yang kalian adalah insan terpilih yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin. Pernahkah kalian menyangka Allah menciptakan kalian dengan sia-sia??.Dan ingatlah ketika terciptanya kalian oleh Allah maka makhluk-makhluk lain yang sentiasa sujud kepada Allah mempersoalkan penciptaan engkau wahai manusia..
    
“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku jadikan di bumi seorang Khalifah. Berkata Malaikat: Adakah Engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan bertaqdis dengan memuji Engkau? Jawab Allah: Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”
(Al-Baqarah:30)

               Pernahkah kalian memikirkan sejenak  setiap apa yang Allah jadikan di atas dunia ini?. Masih wujudkah perasaan kagum pada penciptaan makhluk Allah lainnya?. Kita adalah manusia yang sentiasa lalai dengan nikmat dunia walaupun kita telah mengenal erti kita diciptakan. Kita adalah pengembala,kita adalah pengembala. Dimana kita dipilih Allah untuk mengembala, disitu jualah kita harus mengembala dengan panduan yang Allah gariskan untuk kita. Setiap penat lelah yang kita hadapi bukan sia-sia dipandangan Allah tetapi bayaran kenikmatan Allah yang menjadi pulanganya..

 “Semua orang dari engkau sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya.Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Seorang isteri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya.Seorang khadam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya.”
(Muttafaq ‘alaih)


"Allah Tuhanku, Rasulullah Teladankuku"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...